ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leert u om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor bent u in staat om uw aandacht te richten op de dingen die u werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Psychologische Flexibiliteit
De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes kernprocessen:

– Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
– Defusie: Loskomen van je gedachten (het zijn slechts gedachten), zodat deze je minder snel zullen raken.
– Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
– Hier en Nu: In contact komen met het hier en nu.
– Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
– Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kunt u beter omgaan met de grillen van het leven, en zult u sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor u zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.

 

Bovenstaand ziet u het ACT-model weergegeven; het ACT-hexaflex. Het ACT-hexaflex illustreert mooi hoe alle ACT-processen met elkaar in verband staan en samen psychologische flexibiliteit vormen.

Onderzoek
ACT is in de jaren 90 ontwikkeld in de USA door professor Steven C. Hayes, Dr. Kelly Wilson & Dr. Kirk Strosahl. Na hun basisboek in 1999 is het onderzoek naar ACT sterk toegenomen. Er zijn reeds meer dan 100 RCT’s gedaan naar ACT (zeer goed gefundeerde studies). In 2010 heeft ACT dan ook de evidence-based status ontvangen door de Amerikaanse overheid (NREPP). ACT is tevens door de internationale psychologen vereniging (APA) erkend als Research Supported Treatment voor onder andere Chronische Pijn, Depressie en verschillende Angststoornissen.

Therapeut: Giny Masselink