Legitimatie – Bij Fysio van Leeuwen dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Privacy – Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Uw digitale dossier is met een wachtwoord beveiligd. Op deze registratie is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) van toepassing. Zie hiervoor ook het Privacy Reglement van Fysio van Leeuwen.

Hygiëne – Voor het onderzoek en de behandeling bij uw fysiotherapeut dient u een eigen handdoek mee te nemen voor op de behandelbank. Ook voor trainingen in de oefenzaal is een eigen handdoek verplicht bij het gebruik van de apparaten.

Afspraken – Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze tenminste 24 uur van te voren te annuleren. In het weekend kunt u hiertoe het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen naar info@fysiovanleeuwen.nl. Voor niet tijdig afgemelde afspraken worden de kosten van het consult in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur kan niet ter declaratie bij uw verzekeraar worden ingediend. Fysio van Leeuwen helpt u zo goed als mogelijk om u te herinneren aan de afspraak, echter u bent zelf verantwoordelijk voor het noteren van de afspraak.

Vergoeding – Fysio van Leeuwen heeft met alle bekende verzekeraars contractuele afspraken. Wij dienen de declaraties in bij uw ziektekostenverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor vergoeding van de behandelingen door uw verzekeraar, bv door het afsluiten van een Aanvullende Verzekering. Fysio van Leeuwen draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding. Bekijk goed in uw aanvullende polis hoeveel fysiotherapiebehandelingen u vergoed krijgt. Uw fysiotherapeut kan eventueel voor u informeren. U hebt alleen recht op vergoeding indien de fysiotherapeut vaststelt dat er sprake is van een medische indicatie. Alleen op grond hiervan kan Fysio van leeuwen de behandelingen bij uw verzekeraar declareren.

Betalingen – Facturen kunnen per bankoverschrijving, pin of contant voldaan worden.

Veiligheid – Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Fysio van Leeuwen is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets). Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Kinderen – Is uw kind onder behandeling bij Fysio van Leeuwen of neemt u uw kind mee naar uw behandeling, dan dient het kind onder uw toezicht te blijven. Het is niet toegestaan uw kind alleen te laten in de praktijk. Het is uw kind niet toegestaan om met therapiemateriaal te spelen of de oefenzaal te betreden. Indien uw kind schade toebrengt aan materialen van Fysio van Leeuwen omdat het niet of onvoldoende onder uw toezicht stond, dan is Fysio van Leeuwen genoodzaakt om de kosten hiervan bij u in rekening te brengen. Fysio van Leeuwen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan u of uw kind wanneer de regels niet worden nageleefd.

Overig – Cliënten en therapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen. Fysio van Leeuwen behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.