De Bowen-techniek is ontwikkeld door de Australiër Thomas Bowen in de periode 1950-1980. Hij bekeek het (menselijk) lichaam in zijn geheel (een holistische benadering), waarbij het lichaam en de hersenen constant met elkaar communiceren. Er wordt bijvoorbeeld informatie uitgewisseld over hormonen, de stofwisseling, het hartritme, bloeddruk, lichaamstemperatuur, maar ook over alle bewegingen die het lichaam maakt.

Een “Bowen-behandeling” bestaat uit zachte korte manuele technieken die worden afgewisseld met pauzes waarin de behandelaar even kort de behandelruimte verlaat. Het is dus iets anders als een reguliere behandeling fysiotherapie of een behandeling van een chiropractor, osteopaat, enz.

De typische Bowen beweging wordt dwars op spier en/of peesweefsel uitgevoerd. Deze beweging creëert bewust een bepaalde verwarring in genoemde communicatie tussen lichaam en hersenen. De hersenen gaan onderzoeken wat er aan de hand is en gaan bepalen welke reactie hierop gegeven gaat worden of in gang gezet gaat worden. Om dit proces even de tijd te geven verlaat de therapeut ,zoals eerder aangegeven, tussen de technieken door een aantal minuten de behandelruimte.

De Bowen-techniek maakt onder andere gebruik van het piezo-elektrisch effect. Dat houdt in dat de lichte druk van de beweging een elektrisch stroompje opwekt. De bindweefsellagen of fascia (tussen spieren, organen, onder de huid, enz.) in het lichaam zijn heel goed in staat om dit stroompje door het hele lichaam te laten lopen. Zo heeft de plaatselijke techniek invloed op het hele lichaam. Technieken worden toch op specifieke plaatsen uitgevoerd. Dit is om in de betreffende regio wat extra invloed uit te kunnen oefenen.

Nadat de behandeling heeft plaatsgevonden, gaat het lichaam zelf verder. Dit heet het zelfherstellend vermogen en wordt door een behandeling geactiveerd.

Om de behandeling zo goed mogelijk te doen slagen heeft het lichaam enige rust, veel water (drinken) en regelmatig enige beweging (wandelen) nodig. Dit om het zelfherstellend vermogen van het lichaam te ondersteunen. Bij de reparatie van het lichaam ontstaan afvalstoffen. Deze worden beter afgevoerd als een lichaam regelmatig in beweging is en er voldoende gedronken wordt.

Ondanks dat een Bowen-behandeling een holistische benadering heeft die op het hele lichaam inwerkt, zijn er diverse indicaties waarbij een Bowen-behandeling wordt toegepast. Dit kan bij alle problemen van het bewegingsapparaat(bv.rugklachten, pijnlijke schouders, tenniselleboog, pijnlijke knieën, enz.). Maar ook bv .bij astma, hooikoorts, hoofdpijn of stofwisselingsproblemen (darm/nier problemen) enz.

Voorafgaand aan de behandeling wordt de patiënt naar zijn specifieke klachten gevraagd (anamnese),net zoals dit ook gebeurt bij de andere behandelmethoden van de fysiotherapeut. Daarnaast wordt bijvoorbeeld gevraagd of hij/zij operaties heeft ondergaan, welke medicijnen worden gebruikt en eventuele andere relevante medische/ psychologische en lichamelijke aandachtspunten.

Daarna volgt het onderzoek. Veelal zijn er al diagnoses gesteld voordat iemand een bezoek brengt aan een Bowen-therapeut (fysiotherapeut). Daarnaast weet iemand zelf ook goed of hij/zij last van bijvoorbeeld zijn rug of schouder heeft.

De toegepaste technieken zijn zacht en worden rustig uitgevoerd. In vergelijking met massage is er zeer weinig lichamelijk contact tussen therapeut en patiënt.

Normaal gesproken worden de technieken op de blote huid uitgevoerd. Mocht dat niet tot de mogelijkheden behoren of ongewenst zijn, dan is daar alle begrip voor. De technieken zijn ook uit te voeren op één dunne laag kleding, bij voorkeur katoen.

Na de behandeling is regelmatige beweging en water drinken heel belangrijk. Dit voor een betere afvoer van afvalstoffen en het uitbalanceren van de spieren enz.

Omdat het lichaam na de behandeling zelf verder gaat met het herstel, zou dit eventueel de volgende reacties kunnen oproepen:

 • wat licht in het hoofd voelen (beetje hoofdpijn)
 • grieperig gevoel
 • tintelingen plaatselijk of door hele lichaam
 • algehele vermoeidheid
 • roodheid van de huid
 • dorstigheid
 • beetje moe in de spieren voelen
 • spierpijn
 • warm of koud voelen

Een of meerdere van deze reacties kan optreden, maar hoeft zeker niet. Wellicht wordt ook nog iets anders ervaren. Het belangrijkste is om op de positieve veranderingen/verbeteringen te letten. Na de eerste behandeling volgt, meestal na één week, de tweede.

Indien er na 5-6 behandelingen geen veranderingen zijn opgetreden zal, in overleg met de patiënt ,de therapie worden gestaakt.

Het is aan te bevelen om in de periode dat Bowen-behandelingen worden ondergaan, geen andere fysiotherapeutische (behalve vormen van oefentherapie), osteopatische of andere soortgelijke behandelingen te ondergaan. Dit wel altijd in overleg met de andere therapeuten.

Medicijnen of behandelingen voorgeschreven door artsen of andere specialisten dienen wel te worden voortgezet. In overleg kan bekeken worden of een Bowen-behandeling kan worden ingepast.

Een Bowen-therapeut doet een aantal dingen niet bv:

 • hij/zij schrijft geen medicijnen voor
 • hij/zij behandelt geen specifieke klachten maar het gehele lichaam
 • hij/zij kan geen voorspellingen doen over de effectiviteit van een behandeling.

Therapeuten : Jelle Bokkinga en Dorothy Gresnigt-Kerkhof