30 April kreeg onze beroepsgroep groen licht om de fysiotherapeutische zorg stapsgewijs op te schalen. Maar we kunnen niet te hard van stapel te lopen. Het is noodzakelijk om de zorg veilig en verantwoord uit te breiden, met gepaste voorzorgsmaatregelen, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM

Op 19 mei houdt het RIVM de beslissing om op te schalen opnieuw tegen het licht.

Voorlopig hebben we nog wel even te maken met een anderhalvemetersamenleving.

Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM is onderstaand advies opgesteld. De fysiotherapeut beoordeelt zelf, telefonisch of online, de noodzaak en actualiteit van een fysiotherapeutische hulpvraag.

 Uitgangspunten

  • Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de fysiotherapeut, waar mogelijk op afstand.
  • De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling.
  • Fysiotherapeutische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en wanneer het algemeen hygiëneprotocol wordt toegepast.

Praktijk Fysio van Leeuwen gaat uiteraard vanuit deze uitgangspunten aan de slag.

Voorafgaand aan het face-to-face consult

Voorafgaand aan elk consult stellen wij de volgende vragen, en we gaan er vanuit dat u deze ook aan uzelf stelt:

  • Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Kortom met de nodige voorzichtigheid en de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen wij u weer meer van dienst zijn.

Wij zullen de komende dagen met de patiënten die al in behandeling waren contact opnemen, zodat we de mogelijkheden voor verdere behandeling kunnen bespreken. U kunt uiteraard ook zelf contact met ons opnemen. Voor alle duidelijkheid nieuwe patiënten zijn ook weer van harte welkom.

Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd maar mailt of belt u ons gerust als er vragen zijn.

Met vriendelijke groeten van het hele team van Fysio van Leeuwen

Written by 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *