Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basis(bachelor)opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master)kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Voor wie?

Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen van 0-18 jaar. Normaal gesproken ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Ze gaan rollen, kruipen, lopen, rennen, springen, sporten, etc. Soms zien we dat de ontwikkeling anders verloopt dan ‘normaal’, dat een kind zich langzamer ontwikkelt of onhandiger lijkt dan leeftijdsgenootjes. Hiervoor kunt u een kinderfysiotherapeut raadplegen. Ook bij pijnklachten of sportblessures kunt u bij ons terecht.

Behandelindicaties

Alle kinderen van 0-18 jaar kunnen terecht bij de kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering (maximaal 18 behandelingen per jaar). Hieronder volgen mogelijke indicaties voor een kinderfysiotherapeutische behandeling per leeftijdscategorie. Mochten de klachten van uw kind hier niet genoemd zijn, bel gerust voor meer informatie.

Zuigelingen

 • Voorkeurshouding met of zonder afplatting van de schedel (plagiocefalie/brachycefalie)
 • Assymmetrische ontwikkeling
 • Niet op de buik willen liggen
 • Overstrekken of overmatig huilen
 • Laat rollen/kruipen/zitten
 • Billenschuiven
 • Aangeboren afwijkingen zoals het syndroom van Down.

Peuters/kleuters

 • Een traag verlopende motorische ontwikkeling (laat lopen, moeite met rennen, springen, etc.)
 • Afwijkend looppatroon (bv tenenlopen, voeten naar binnen of naar buiten plaatsen, orthopedische afwijkingen of opnieuw lopen na een botbreuk)
 • Vaak vallen of struikelen
 • Slechte conditie
 • Moeite met fijnmotorische vaardigheden zoals knippen, kleuren, tekenen en knutselen
 • Aangeboren afwijkingen
 • Problemen in de prikkelverwerking

Schoolkinderen:

 • Houterige of onhandige motoriek
 • Schrijfproblemen
 • Sportblessures
 • Pijnklachten/gewrichtsklachten/botbreuken
 • Slechte conditie
 • Overgewicht
 • Afwijkend looppatroon
 • Aangeboren afwijkingen
 • SOLK-klachten (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)
 • Motorische problemen, onder andere door DCD, AD(H)D, ASS
 • Problemen in de prikkelverwerking

Werkwijze

Tijdens de eerste afspraak wordt een intake en onderzoek gedaan. Hieruit volgt een behandelplan, wat is samenwerking met het kind en de ouders opgesteld wordt. Kinderen van 0-2 jaar worden over het algemeen aan huis behandeld (let op: hiervoor is een verwijzing nodig!).

In sommige gevallen is het ook mogelijk om de behandeling op school plaats te laten vinden, bv als het gaat om schrijfproblemen. Dit wordt in overleg met ouders en school besproken.