Mindfulness betekent aandacht schenken aan datgene wat u ervaart van moment tot moment. Mindfulness in uw leven brengen betekent leren met milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. Het leert u de rust en helderheid in uzelf op te zoeken bij datgene wat u tegenkomt in het dagelijks leven.
Leven met aandacht in het hier en nu bewerkstelligt dat we inzien dat we vaak in beslag worden genomen door onze gedachten (en de gevoelens die daardoor kunnen ontstaan) en in ons hoofd leven. Door hier bewust van te worden kunnen we afstand nemen en weer contact maken met ons lichaam en met wie we zijn; en dat zijn niet onze gedachten.

Mindfulness kunnen we vertalen als opmerkzaamheid, bewustheid, attent zijn, aandachtig zijn, wakker zijn, alert zijn, aanwezig zijn, directe waarneming. Mindfulness is niet iets nieuws. Het bestaat al minimaal 2500 jaar en vindt zijn oorsprong in het boeddhisme. Niemand heeft het monopolie op mindfulness. Mindfulness is in het Westen bekend geworden door het werk van Jon Kabat-Zinn, die het min of meer loskoppelde van de boeddhistische achtergrond. Jon Kabat-Zinn defineert Mindfulness als een manier om aandacht te geven, bewust, in dit moment, zonder oordeel.

Mindfulness oefeningen

In onze maatschappij worden we voortdurend bezig gehouden door ons werk, sociale leven, de televisie en ander vermaak. Hierdoor verliezen we soms de contactmomenten met onszelf. Zonder dat we er erg in hebben leven we op de automatische piloot. Door het doen van de Mindfulness oefeningen creëren we bewust ruimte en tijd voor onszelf.
Tijdens de oefeningen staan we toe wat er in het heden is, gevoelens en gedachten worden toegelaten. Onze gedachten gaan soms met ons op de loop. Pas als we dat realiseren zijn we weer hier en nu. Het is als het ware het voortdurend afstemmen op de kwaliteit in ons die weet, herkent en ziet wat op dit moment aanwezig is.

Door dit in de Mindfulness oefeningen te ervaren kunnen we dit ook makkelijker toepassen in ons dagelijks leven. We kunnen gebeurtenissen beter accepteren, afstand nemen van onze gevoelens zodat we hier niet in blijven hangen en tot slot kunnen we genieten van elk moment.

Therapeut
Giny Masselink