In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft praktijk Fysio van Leeuwen een privacy beleid opgesteld.

De inhoud kunt u lezen door onderstaand document te downloaden.

Privacy policy Fysio van Leeuwen versie 2018